+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 พ.ค. 2024

CMICe เปิดบ้านต้อนรับ สปสช. นำนวัตกรรมคณะแพทย์ สู่สังคม

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567: 09.00 น.: ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ และทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ พร้อมทั้งตัวแทนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) นำโดย พญ.อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง อนุกรรมการเทคนิควิชาการ และ สพ.ญ.สุณิชา ชานวาทิก หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  Ending Pandemic through innovation เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพิจารณางานนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เป็นผลงานของบุคลากรทางการแพทย์ไทย และนำผลงานเข้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเป็นช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วย

โอกาสนี้ทีมนวัตกรร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งหมด 7 ผลงาน ได้แก่ …

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯและ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

  1. นวัตกรรม DMIND แอปพลิเคชั่นคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง
  2. นวัตกรรม MOCA แอปพลิเคชั่นคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยตัวเอง

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จุฬาฯ

  1. นวัตกรรม Popolo: Esophageal varices mullti-band ligatior อุปกรณ์รัดหลอดเลือดขอดในหลอดอาหาร

รศ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  1. นวัตกรรม AI-liver ultrasound: ระบบ AI ช่วยตรวจจับก้อนเนื้อในตับระหว่างการทำ ultrasound

อ.พญ.เกศินี เธียรกานนท์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  1. นวัตกรรม Deep-GI: ระบบ AI ตรวจจับติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่ และ รอยโรคก่อนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร
  2. นวัตกรรม Polyfeed: สายให้อาหารทางหน้าท้อง

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ผู้อำนวยนการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  1. นวัตกรรม POR-DEE: หน้ากากอนามัยผลิตให้เหมาะสำหรับรูปหน้าคนไทย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X