+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ดูหน้าข่าวแพทย์ใช้ทุน

นิสิตแพทย์ / แพทย์ผู้ทำสัญญาฯ / บุคลากร / ผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินค่าปรับทุน, การทำธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาการเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์, การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ, การคำนวณค่าปรับทุนเบื้องต้นและข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น จำนวนของแพทย์ใช้ทุนและสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

คลิกที่นี่

X