+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 ส.ค. 2019

MDCU Roadshow 2019: สวนกุหลาบวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562: 15.30 น.: ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน MDCU Roadshow 2019 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้แทนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 และศิษย์เก่า ที่ได้ร่วมบอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ และแนะนำการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ ได้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบพี่น้อง โดยมี นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 ในฐานะประธานโครงการ MDCU Roadshow 2019 เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X