+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

16 ม.ค. 2023

The 2nd Annual Teacher and Educator Appreciation, Celebration and Honoring day (TEACH day) ครั้งที่ 2

🏆🏆กลับมาอีกครั้งกับ The 2nd Annual Teacher and Educator Appreciation, Celebration and Honoring day (TEACH day) ครั้งที่ 2  🎉🎉

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ในพิธีมอบรางวัล TEACH day ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-15.00 น.

นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ในงาน TEACH day ยังมี Special insiprational talk by Prof. Thanakorn Jirasevijinda  จาก Weill Cornell Medical Center ผู้ซึ่งจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์ในด้านการสอน

📌 ผู้สนใจมาร่วมแสดงความยินดีที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ขอความกรุณาลงทะเบียนทาง https:// https://bit.ly/TEACHDay2 รับจำนวนจำกัด 100 ท่านแรกเท่านั้น ท่านที่ 101 สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The 2nd Annual Teacher and Educator Appreciation, Celebration and Honoring day (TEACH day) ครั้งที่ 2

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X