+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

สิทธิบัตรรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ

 

สิทธิบัตรรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุ

รศ.พญ.ดุจใจ   ชัยวานิชศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้วิจัยขนาดรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย กล่าวว่า ในผู้สูงอายุ รองเท้ามีหน้าที่สำคัญในการช่วยป้องกันการลื่นและการล้ม  หากสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเท้าได้   ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน  แผลที่เท้าอาจลุกลามจนต้องตัดนิ้วหรือตัดเท้า ผู้สูงอายุมักหารองเท้าที่เหมาะสมยาก เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นรูปเท้าจะเปลี่ยนไป  จึงต้องการศึกษาหาขนาดรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทย เพื่อนำมาทำหุ่นรองเท้าต้นแบบ

ในงานวิจัยดังกล่าว รศ.พญ.ดุจใจกล่าวว่า  กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 60-80 ปี มีสุขภาพดี  สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นชาย 108 คน หญิง 105 คน ได้ประเมินสุขภาพเท้า วัดขนาดเท้าในมิติที่สำคัญ 13 มิติ รวมทั้งประเมินรองเท้าที่ใช้อยู่แล้ว และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของมิติเท้าต่างๆ

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพเท้ามากกว่าผู้ชาย  ปัญหาที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 80 คือเท้าผิดรูป ส่วนใหญ่นิ้วโป้งจะเกไปทางนิ้วชี้ ร้อยละ 14 มีอาการปวดเท้า  ซึ่งเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตรา   4 ต่อ 1 สาเหตุมาจากเอ็นเท้าอักเสบ การเก หรือมีหนังแข็ง  ร้อยละ 50 ของผู้หญิง และร้อยละ 34 ของผู้ชายสวมรองเท้าคับ ผลการวิจัยพบว่าอาการปวดเท้ามีความสัมพันธ์กับการใส่รองเท้าคับ

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  นำมาใช้ในการพัฒนารองเท้าต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย   ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองใส่จริง  และได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์แล้ว  รองเท้าดังกล่าวจะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพ เน้นใส่สบาย ไม่เฉพาะผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยตรง ในอนาคตหากผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะมีราคาคู่ละประมาณ 1,000 บาท

รศ.พญ.ดุจใจแนะนำถึงการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ว่าควรมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับเท้า  รองเท้าต้องยาวเกินนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้ว มีความกว้างพอดีกับเท้าและไม่บีบรัด ส่วนที่กว้างที่สุดของรองเท้าต้องตรงกับส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า ซึ่งอยู่ประมาณโคนนิ้ว และต้องมีความลึกในแนวดิ่งมากพอให้ขยับนิ้วเท้าได้   สำหรับผู้สูงอายุควรใช้รองเท้าแบบปิด หากเป็นแบบเปิดควรมีสายรัดส้น  เพราะรองเท้าแตะอาจทำให้ลื่นและต้องเกร็งเท้า  วัสดุหุ้มด้านบนของรองเท้าควรจะสามารถปรับขนาดและระบายอากาศได้  ความสูงของส้นรองเท้าไม่ควรเกิน 1 นิ้ว หากสูงมากเกินไปน้ำหนักจะเทไปที่เท้าส่วนหน้าและนำไปสู่การปวดเท้าได้ พื้นรองเท้าควรมีความแข็งแรง  ไม่บิดงอง่าย  และสามารถกันลื่นได้ โครงผนังโดยรอบต้องแข็งแรงพอสมควร  พื้นรองเท้าด้านในควรมีความนิ่ม ยืดหยุ่นได้ และมีความหนาพอที่จะลดแรงกระแทก

X