+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

วิจัย

คณะแพทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการด้านการวิจัยครบวงจรและครบถ้วนสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วยศูนย์การวิจัยทางคลินิก ศูนย์เครื่องมือกลาง และศูนย์ GenePro ศูนย์วิจัยเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเราในด้านการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

จากโรคมะเร็งพันธุกรรม โรคความเสื่อม โรคติดเชื้อ โรคเขตร้อน ไปจนถึงการวิจัยด้านสาธารณสุข แต่ละศูนย์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนนักวิจัยของเราและให้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ศูนย์รวิจัยของเราประกอบด้วย

 

กลับไปหน้า "การบริการ"

X