+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลูกฝังหลักพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก การปฏิบัติทางคลินิก ความเป็นผู้นำและทักษะชีวิตอย่างบูรณาการและสมดุลให้กับนักศึกษา


หลักสูตร

ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาแพทย์ที่มีภาวะผู้นำเป็นที่ประจักษ์ชัดในหลักสูตรโรงเรียนทางการแพทย์อันหลากหลายของเรา

เราส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตในทุกขั้นตอน และได้รับแรงบันดาลใจจาก นักศึกษาที่มีเอกลักษณ์ของเรา

นักศึกษาแพทย์จะได้รับโอกาสในการวิจัยขั้นพื้นฐานและทางคลินิกเฉพาะทางทั้งในโรงพยาบาลชุมชนหรือโครงการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ในปีที่ 1, 3 และ 6

 

การสมัครเข้าเรียน

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ > https://admission.md.chula.ac.th/

 

 

กลับไปหน้า "ปริญญาบัณฑิต"

X