+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

10 MDCU TIPS

  1. การเดินทางมาคณะแพทยศาสตร์ (ดูแผนที่) ไม่แนะนำให้นำรถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
  2. ผู้สนใจสมัครเรียน หรือสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล เวลา 8:00 – 17:00 น.
  3. หากต้องการไปอาคารอานันทมหิดล แนะนำให้เข้าทางประตู 15 ฝั่งถนนอังรีดูนังต์
  4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล หรือโทร 02 256 4183
  5. มีอาหารมุสลิมจำหน่ายที่ ศูนย์อาหาร ฬ Bistro (ใต้ธนาคารไทยพาณิชย์) ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ และอาคารอปร.ชั้น 1
  6. สามารถเดินทางเข้ามาในคณะแพทยศาสตร์ โดยนั่งรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) สาย 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  7. มีบริการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย สาขา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคารผ่าตัด
  8. มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อยู่รอบคณะแพทยศาสตร์ สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  9. เชิญเยี่ยมชม และศึกษาพระราชประวัติ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
  10. เชิญเยี่ยมชม และศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ อาคารหอสมุดคณะแพทย์ฯ ชั้น 4

 

 

กลับไปหน้า "ไลฟ์สไตล์"

X