+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

10 MDCU TIPS

  1. การเดินทางมาคณะแพทยศาสตร์ (ดูแผนที่) ไม่แนะนำให้นำรถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากสถานที่จอดรถมีจำกัด
  2. ผู้สนใจสมัครเรียน หรือสมัครสอบ ติดต่อที่ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล เวลา 8:00 – 17:00 น.
  3. หากต้องการไปอาคารอานันทมหิดล แนะนำให้เข้าทางประตู 15 ฝั่งถ.อังรีดูนังต์ (กรณีมารถยนต์ส่วนบุคคล)
  4. ติดต่อข้อมูลเบื้องต้นที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล หรือโทร 02 256 4183
  5. มีอาหารมุสลิมจำหน่ายที่ โรงอาหาร อาคาร อปร.
  6. ท่านที่รักสุขภาพ มีจำหน่ายอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ ที่โรงอาหาร หลังธนาคารไทยพาณิชย์ (ดูแผนที่)
  7. มีบริการรับ-ส่ง ไปรษณีย์ ที่ตึกธนาคารกรุงเทพ
  8. มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า อยู่รอบคณะแพทยศาสตร์ สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
  9. เชิญเยี่ยมชม และศึกษาพระราชประวัติ รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
  10. เชิญเยี่ยมชม และศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ ได้ที่หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ อาคารหอสมุดคณะแพทย์ฯ ชั้น 4

 

 

กลับไปหน้า "ไลฟ์สไตล์"

X