+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มีห้องปฏิบัติการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครัน เราได้ทุ่มเททักษะ เวลา พนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้การสนับสนุนและความสะดวกสบายอย่างเต็มที่กับนักวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของเรา

 

 

กลับไปหน้า "เกี่ยวกับเรา"

X