+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

 

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำของเราอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร อปร. เปิดให้บริการแก่นิสิต คณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:00 น. – 20:00 น.

สนามเทนนิส

เปิดให้บริการแก่นิสิต

เวลาเปิดให้บริการ

 • เวลา 9:00 น. – 23:00 น.

สนามแบตมินตัน

เปิดให้บริการแก่นิสิต คณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวและลงชื่อผู้ใช้สนามแบตมินตัน

วันและเวลาเปิดให้บริการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12:00 น. – 23:00 น.
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00 น. – 23:00 น.

วันและเวลาของผู้มารับบริการ

คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตทุกชั้นปี

 • วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 13:00 น. – 23:00 น.
 • วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น. – 23:00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 12:00 น. – 23:00 น.
 • วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9:00 น. – 23:00 น.

บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 12:00 น. – 13:00 น.
 • วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 12:00 น. – 19:00 น.
 • วันเสาร์ เวลา 9:00 น. – 12:00 น.
 • วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ งดใช้สนาม

สนามบาสเกตบอล

เปิดให้บริการแก่นิสิต

เวลาเปิดให้บริการ

 • เวลา 9:00 น. – 23:00 น.

ศูนย์ออกกำลังกาย

ฟิตเนสของเราอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร อปร. เปิดให้บริการแก่นิสิต คณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติสมาชิก

 • บุคลากรคณะแพทยศาสตร์
 • บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • บุคลากรสภากาชาดไทย
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • นิสิตคณะแพทยศาสตร์
 • นิสิตปริญญาโท-เอก คณะแพทยศาสตร์
 • ครอบครัวบุคลากร
 • ชมรมผู้สูงวัย ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสากาชาด (ระหว่างเวลา 8:00 น. – 15:00 น.)
 • ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราค่าใช้บริการ

 • ครั้งละ 10 บาท
 • ชมรมผู้สูงวัย ชมรมเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอาสากาชาด ครั้งละ 30 บาท ต่อวัน
 • ครอบครัวบุคลากร ครั้งละ 30 บาท ต่อวัน (เด็กครั้งละ 10 บาท ต่อวัน)
 • รายเดือน 300 บาท
 • รายปี 3,000 บาท

การให้บริการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7:00 น. – 20:00 น.
 • มีเซาว์น่าบริการ ฟรี
 • ห้องอาบน้ำ สบู่ และแชมพู ฟรี
 • สมาชิกเข้าคลาสออกกำลังกาย ฟรี
 • มีผู้แนะนำการออกกำลังกาย ฟรี (เวลา 16:00 น. – 19:30 น.)

 

X