+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com
MDCU Congress 2020

october, 2020

02oct10:30 am4:30 pmงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชาศัลยศาสตร์

04oct9:00 am3:00 pmงานวันแพทย์จุฬาฯ

07octallday09MDCU Congress 2020การประชุมทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56

24octallday25ค่ายอยากเป็นหมอ

X