+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัล การตอบปัญหานานาชาติ CMU-IMC 2019

13-15 กรกฎาคม 2562: คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภาควิชาสรีรวิทยา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ เข้าร่วมการแข่งขันและนำทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ เข้าร่วมการแข่...
Read More

One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการ แถลงข่าว กิจกรรมรับบริจาคโลหิตและบริการตรวจหมู่โลหิตสัญจร One Drop saves lives การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ต่อชีวิต ...
Read More

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ มุ่งช่วยผู้ป่วยโรคซับซ้อนกว่า 22 โครงการ เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดงานแถลงข่าวการจัด “โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูง” ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า 22 โครงการ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมรา...
Read More

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน รวมพลัง จัดงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็ง ในงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง...
Read More

วันรักษ์เปลือกตา LID DAY 2019

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562: 10.00 น.: บริเวณหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ โถงเอนกประสงค์ อาคาร 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์เลเซอร์สายตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาจักษุวิ...
Read More

บ้านนี้มีสุข ปีที่ 17

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562: 08.30 น.: ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ จำนวน 308 คน และผู้ปกครอง ในงา...
Read More

งานฮอมบุญหื้อม่วนใจ๋ กับกลิ่นกาสะลอง

วันอังคารที่ 09 กรกฎาคม 2562: 17.00 น.: ลาน Zpotlight ศูนย์การค้า Zpell @Futurepark ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ...
Read More

23 ปี คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562: คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปมอบกระเช้าที่ระลึกแก่ ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ คณบดี ...
Read More
1 2 3 16
X