+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันมหิดล ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563: 09.15 น.: ลานหน้าศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชา...
Read More

งานเกษียณ…เกษมสุข งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563: 11.00-13.00 น.: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานก...
Read More

การแถลงข่าว ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Hemodialysis Center BENCHAKITTI – MDCU)

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพง...
Read More

การอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา Dental Education for Clinical Teachers รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563: 15.45 น. ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย...
Read More

งานเกษียณอายุราชการ ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563: 11.00-15.30 น.: ห้องประชุมจรัญพัฒน์ และโถงฝึกทักษะ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห...
Read More

น้ำใจ … สร้างกุศล ‘คุณภณ ณวัสน์’ เข็มวันอานันทมหิดล 2563

#น้ำใจสร้างกุศล ‘คุณภณ ณวัสน์’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2563 รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค … https://www.facebook.com/197570160285829/posts/3135146489861500/?d=...
Read More

มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563: 10.00 น.: ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุ...
Read More

งานครุคารวตา ประจำปี 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563: 13.00 น.: ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาล...
Read More

งานเสวนา หัวข้อ “ไตวายไม่ตายไว รู้จักโรคไต รู้สิทธิบัตรทอง”

โรคไตวายเรื้อรัง เป็นโรคที่คนไทยป่วยมากกว่า 8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดงานเสวนา หัวข้อ “ไตวายไม่ตา...
Read More

MDCU Congress 2020

พบกับ การประชุมวิชาการรูปแบบใหม่(Fully Virtual Meeting) MDCU Congress 2020 ขอเชิญแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รูปแบบ Hybrid…...
Read More

งานครุคารวตา ประจำปี 2563 (HERO) 2

“เวลา สร้างโอกาส โอกาสก่อเกิดวีรบุรุษ วีรสตรี  “ “วีรบุรุษ วีรสตรี สร้างตำนาน” ชมรมคณาจารย์ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในงานเชิดชูเกียรติ “ครูของเรา” ผู้เป็นดั่ง วีรบุรุษ วีรสตรี ผู้สร้...
Read More

ครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563: 09.00 น.: ห้องศศินทร์ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ รศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่า...
Read More

งานครุคารวตา ประจำปี 2563 (HERO)

“เวลา สร้างโอกาส โอกาสก่อเกิดวีรบุรุษ วีรสตรี  “ “วีรบุรุษ วีรสตรี สร้างตำนาน” ชมรมคณาจารย์ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในงานเชิดชูเกียรติ “ครูของเรา” ผู้เป็นดั่ง วีรบุรุษ วีรสตรี ผู้สร้...
Read More
1 2 3 49
X