+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.คณาธิป จงมีความสุข (แทน)

นสพ.คณาธิป จงมีความสุข (แทน) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 การศึกษา ประถมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนกำเนิดวิทย...
Read More

2 คนธรรมดาที่ทำให้ ‘การให้’ เป็นเรื่องพิเศษ (ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ)

เรื่องราวของ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ทุกคนคือส่วนสำคั...
Read More

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 พญ.โชติกา เหลืองประเสริฐ (พลอย)

พญ.โชติกา เหลืองประเสริฐ (พลอย) แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรีย...
Read More

2 คนธรรมดาที่ทำให้ ‘การให้’ เป็นเรื่องพิเศษ (คุณซัน)

ชมสารคดีสั้น ครั้งแรกของคุณซัน หรือ ‘jin leng’ ล็อกอินชื่อดังแห่งเว็บ pantip ที่จะให้สัมภาษณ์ถึงที่มาของพลังการให้ที่เขาช่วยเหลือคนยากไร้และสัตว์พิการมาตลอด 10 ปี #น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives ...
Read More

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นพ.ภัทรศัย ขจรวิทยา (ฝาย)

นพ.ภัทรศัย ขจรวิทยา (ฝาย) แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษา ประถมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนร...
Read More

ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า มอบเงินสมทบทุนด้านงานวิจัยไวรัสวิทยาคลินิก

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564: 13.30 น.: ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
Read More

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ (ติวเตอร์)

นสพ.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ (ติวเตอร์) นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 การศึกษา ประถมศึกษา : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ มัธยมศึกษา...
Read More

Thailand Vaccine ChulaCov19

วัคซีนรุ่นแรกของไทย! แพทย์จุฬาฯ เริ่มฉีดทดลองในมนุษย์ครั้งแรกแล้ววันนี้! วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จ...
Read More

มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางแพทย์

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564: 15.00 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงก...
Read More

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.โมนา วจนะถาวรชัย (โมนา)

นสพ.โมนา วจนะถาวรชัย (โมนา) ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 การศึกษา ประถมศึกษา : โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จ.สงขลา มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา ม...
Read More

เข็มที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล (9 มิถุนายน) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ”

รายได้สมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Chula VRC), มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ–ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้มีจิตศรัทธา...
Read More
1 2 3 62
X