+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เยือนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567: 10.00 น.: ห้องประชุมคัมภีรเวชช์ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก ชั้น 3 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสต...
Read More

รร.ชลราษฎรอำรุง เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567: 09.00 น.: ภาควิชานิติเวชศาสตร์ และภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี ...
Read More

Miles for Heart Meet Us at centralwOrld!

ทางทีมงาน Miles for Heart จะมีการเปิดบูธรับสมัครที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 โซน Groove Fashion (หน้าร้าน PAUL) ในวันเสาร์ที่ 15 และ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 – 19:00 น. สำหรับผู้ที่ยัง...
Read More

บ้านนี้มีสุข ปีที่ 22

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567: 08.30 น.: ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับ...
Read More

คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญผนึกกําลัง 10 องค์กรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศลงนามความร่วมมือ การศึกษาทางการแพทย์ผ่านแพลตฟอร์ม MDCU MedUMore มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางคลังความรู้การแพทย์ระดับนานาชาติ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางแพลตฟอร์ม MDCU MedUMore ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
Read More

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’66 มอบอุปกรณ์ตรวจผู้ป่วยทางจักษุวิทยา

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567: 15.30 น.: แผนกผู้ป่วยนอกจักษุกรรม ชั้น 13 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ...
Read More

วันอานันทมหิดล 2567

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567: 07.00 น.: ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้องค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนนำพวงมาลาถว...
Read More

วันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567

9 มิถุนายน 2567 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักก...
Read More

มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567: 10.00 น.:  ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
Read More
1 2 3 151
X