+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์จุฬาฯ แสดงความยินดีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 38 ปี

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567: 09.00 น.: ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบกระ...
Read More

โครงการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567: 14.00 น.: อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการศูนย์ว...
Read More

บริษัท ธัญออริซ่า จำกัด มอบรถตู้ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567: 14.00 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นพ.กว...
Read More

Prof. Edvard Moser ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ปี 2014 เยือนคณะแพทย์จุฬาฯ เนื่องในโอกาสปาฐกถาพิเศษ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567: 14.00 น.: ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้ว...
Read More

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’66 มอบเงินช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ-ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ สนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567: 12.00 น.: ฝ่ายพิธีการ ชั้น 1 ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.นพ.ส...
Read More

ปชส. แพทย์จุฬาฯ แสดงความยินดีโพสต์ทูเดย์ ครบรอบ 21 ปี

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567: 11.00 น.: ลานกิจกรรม อาคารเนชั่น ชั้น 1 เขตบางนา กรุงเทพฯ น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู้มีอุปการคุณ พร้อมด้วย น.ส.ธนัสมณ พลศร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัม...
Read More
1 2 3 142
X