+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 Final_logoCuMedi-fullname

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครผู้จบปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ รุ่นแรกจะเปิดรับสมัครในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 และเปิดเรียนในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

บัณฑิตผู้จบหลักสูตรนี้ จะเป็นแพทย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งอาจนำความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประกอบเพื่อพัฒนาความเป็นแพทย์ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น เช่น แพทย์นักวิจัย แพทย์นักบริหาร หรือแพทย์วิศวกร

For more information, please visit the CU-MEDi official website. ►คลิกที่นี่

 

กลับไปหน้า "ปริญญาบัณฑิต"

X