+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

คณาจารย์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุคลากรทางการแพทย์และการวิจัยกว่า 500 ท่าน ซึ่ง 90% ของบุคลากรเหล่านี้สำเร็จการศึกษาในระดับสูงในสาขาเฉพาะทางต่างๆ จึงพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์เพื่อการให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ

> สืบค้น คณาจารย์ / นักวิจัย

> อาจารย์ชาวต่างชาติ

 

 

กลับไปหน้า "เกี่ยวกับเรา"

X