+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ส.ค. 2019

เคมีบำบัด(คีโม) คืออะไร การรักษาและการดูแลตัวเองผู้ป่วยมะเร็ง

เคมีบำบัด(คีโม) คืออะไร การรักษาและการดูแลตัวเองผู้ป่วยมะเร็ง #ยุทธการต้านมะเร็ง

งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019)
จัดโดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่
– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

สมัครเข้าร่วมงานหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
www.pcioc2019.com

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X