+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 ม.ค. 2023

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (หลักสูตรสหสาขาวิชา / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

> รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 สมัครได้ที่ https://bit.ly/ChulaMScHPE

> รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/HPE-Information

> หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่  โทร. 0-2256-4454  ต่อ 130 ระหว่างเวลา  08.00-17.00 น. หรือ E-mail :  ChulaHPE@chula.md (เปิดภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2566)

MSc HPE Poster ปี 2566

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X