+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ส.ค. 2022

ไม่ใช่แพทย์ก็เรียนได้ 😊 เรียนออนไลน์ที่ MDCU Med U More

ไม่ใช่แพทย์ก็เรียนได้ 😊

เรียนออนไลน์ที่ MDCU Med U More ช่วยเสริมความรู้เรื่องสุขภาพ หรืออาการที่กังวล ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ และค้นพบแนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม

ทดลองเรียนฟรีตอนนี้!

👉 https://medumore.org/register

เข้าสู่เว็บไซต์ 🌐https://bit.ly/3aalCrM

👉 www.medumore.org

#MDCU #MedUMore  #CU #เรียนออนไลน์แพทย์ #ความรู้แพทย์ #อีเลินนิ่งทางการแพทย์ #คอร์สเรียนออนไลน์

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X