+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ก.ย. 2019

แถลงข่าว ครั้งแรกของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 ของชีวิต The first in SEA: early life nutrition e-learing for health professionals

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น. ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ศ.พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.เพิร์ทโฮลด์ เลสโก ผู้ประสานงานโครงการ ENeA SEA มหาวิทยาลัยลุดวิค แมกซิมิเลี่ยน ประเทศเยอรมนี    รศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์ หัวหน้าโครงการ CU ENeA SEA ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแถลงข่าว “ครั้งแรก!  ของวงการแพทย์อาเซียน e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต” ความสำเร็จ“ครั้งแรก ในวงการแพทย์อาเซียน” ของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-learning เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต ได้แก่ โภชนาการสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร การให้นมแม่ โภชนาการทารกและเด็กเล็ก โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในปัจจุบัน ความรู้ใหม่จากการวิจัยเรื่องโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต โดยเฉพาะ 1,000 วันแรกของลูกน้อย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 9 เดือน และได้ลืมตาดูโลกจนถึง 2 ขวบนั้น กำลังเป็นที่จับตามองของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ Ludwig Maximilians University คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล University of Southampton ประเทศอังกฤษ, Universitatea Politehnica ประเทศโรมาเนีย, University of Malaya และ University Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งยังได้รับความร่วมมือ และการให้คำปรึกษาจากองค์กรวิชาชีพทางด้านโภชนาการ เช่น สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย, สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ Nutrition Society of Malaysia ได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือ e-learning เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่จากการวิจัย เกี่ยวกับภาวะโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต ได้แก่ โภชนาการสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร การให้นมแม่ โภชนาการทารกและเด็กเล็ก ให้แก่ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับบริบทของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่จำเป็นต้องนำความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทและค่านิยมของสังคมไทย

E-learning ที่จัดทำขึ้นนี้ ยังได้แปลเป็นฉบับภาษาไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทยเข้าถึง องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต ได้ง่ายและเข้าถึงมากขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง มีสุขภาพและศักยภาพดี และประเทศไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน

นับว่าโครงการจัดทำ e-learning องค์ความรู้โภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต ได้ดำเนินการ “สำเร็จ” เป็น “ครั้งแรกในวงการแพทย์อาเซียน” ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้เริ่มเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงเนื้อหาในบางส่วน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ได้แก่ Nutrition and lifestyle during pregnancy, Breastfeeding, Breast milk substitutes, Nutrition care of preterm infants, Identification and management of malnutrition

นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุม Public Symposium: “Nutrition in early life in SEA: impact on lifelong health” ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากในและต่างประเทศ มาบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งมีการเปิดตัวบทเรียนใหม่เรื่อง “Complementary feeding” และแนะนำบทเรียนซึ่งได้รับการแปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยความร่วมมือกับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางสาธารณสุขของประเทศไทย สามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น

บุคลากรทางการแพทย์สามารถล็อกอิน เพื่อเข้าถึงเนื้อหาของบทเรียนได้ทางเว็ปไซต์ e-learning https://www.enea-sea.eu/en/elearning/ พร้อมทั้งดูรายละเอียด และความเป็นมาของโครงการฯ ได้ทาง เว็บไซต์ความเป็นมาของโครงการ https://www.enea-sea.eu/en/

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X