+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ก.ย. 2019

MDCU ZERO WASTE: SUCCESS STORIES

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562: 11.00 น.: ห้องกิจกรรมองค์กรแพทย์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานชมรมคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมครูแพทย์จุฬาฯ ช่วยรักษาโลก ปี2 การเสวนา MDCU ZERO WASTE: SUCCESS STORIES โดย รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร ซึ่งการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้แพทย์และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยผู้ที่เข้าร่วมได้รับถุงผ้าลดโลกร้อน 6 สี 6 ลาย เป็นของที่ระลึก

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

X