+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล” วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล” รายได้มอบให้สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา shotgun 12.00 น. โปรดสมัครภายในวัน...
Read More

จุฬาฯ ตักบาตรปีใหม่ 2562 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.15 น. ณ ลานศรีมหาโพธิ์ หน้าอาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ ในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2562 ในการนี้ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...
Read More

มอบเงินสมทบทุนงานวิจัยมะเร็ง วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.30 น.

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง นางอรศรี อารยะกุล หัวหน้างานคลัง และ นางสุภาวดี กาญจนารักษ์ เจ้าหน้าที่การเงิน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรั...
Read More

มอบทุนการศึกษา นิสิตแพทย์จุฬาฯ วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณนัญจา ทองอำไพ หัวหน้างานกิจการนิสิต (ผู้แทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จาก คุณณรัฐ-นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ (แพทย์จุ...
Read More

แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ มกราคม 2562 วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.พิเศษ นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อน...
Read More

ทรงบาตร 102 ปี วันสถาปนาอักษรศาสตร์ จุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ณ ด้านหลังหอประชุมใหญ่ ระหว่างอาคาร มหาจุฬาลงกรณ์ อาคาร มหาวชิราวุธ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ ไปทรงบาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 102 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการ...
Read More

กรมควบคุมโรค ศึกษาดูงาน ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จุฬาฯ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำน...
Read More

สูติศาสตร์ – นรีเวช ทำบุญเลี้ยงพระ วันขึ้นปีใหม่ 2562 วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องฝึกทักษะ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโ...
Read More

Christmas & New Year Party 2019 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน เปิดงานและกล่าวอวยพร งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า … ต้อนรับปีใหม่ 2562 Christmas & New Year Party 2019 ของคณะแ...
Read More

มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยมะเร็ง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30น. ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก คุณสุวิทย์ กิติวัฒนศักดิ์ คุณรุ้งมณี กิติวัฒนศักดิ์ และคุณคณุตม์ กิติวัฒน...
Read More

ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เรื่อง “Disease X (โรคอะไรหว่า ?) – ลึกลับ อำพราง โรคติดเชื้อ

  วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศง 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ: ตอบโ...
Read More

ครูแพทย์แห่งชาติ 2561: วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ The 19th Thai Medical Education Conference มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

  ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) มอบโล่รางวัลและแสดงความยินดีแก่ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ครูแพท...
Read More

แสดงความยินดี ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

  ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึก...
Read More

ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 ตึกอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศ.กิตติคุณ นพ. ปร...
Read More

แถลงข่าว “ไข่ใจบุญ” เพื่อสนับสนุนกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Boardroom 5

  รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้า...
Read More
1 2 3 7
X