+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562: 09.00 – 16.00: ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
Read More

การบรรยายพิเศษ ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบด...
Read More

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2561

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562: 19.00 น.: หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดำเนินก...
Read More

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เสาร์ 11 – อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562: 07.00 น.: อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นปร...
Read More

พิธีบรรจุร่าง และขอขมาผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา 2561

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562: 07.00 น.: ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์หัวหน้าศูนย์ฝึกผ่าตัด และหัวหน...
Read More

60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 13 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกดปุ่มเปิดงานเสว...
Read More

ลงนามถวายพระพร ร.10

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562: 10.30 น.: ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ...
Read More

มอบชุดเครื่องนอน ให้หอพักนิสิตแพทย์จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562: ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก (แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 24) พร...
Read More

บอสตัน ไซเอนทิฟิค ร่วมหารือ จุฬาฯ ผลักดันผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกสมอง ชั้น 7 ตึก ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (วิทยาศาสตร์สุ...
Read More
1 2 3 13
X