+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 มี.ค. 2022

ทางม้าลายกระต่ายน้อย

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565: 14.30 น.: ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นพ.อนิรุทธ์-นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล บิดา-มารดา ของ พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (คุณหมอกระต่าย) ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” เพื่อเป็นการระลึกและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และ นายสายัณห์ ทัศนโกศล ผู้อำนวยการส่วนออกแบบระบบการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมงาน

ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างและออกแบบ “ทางม้าลายสีชมพู พร้อมป้ายสัญลักษณ์เป็นรูปกระต่ายกำลังข้ามทางม้าลายสีชมพู” จำนวน 4 จุดทางข้ามถนน ซึ่งเป็นจุดที่มีการสัญจรของผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ “ระลึก ระวัง ระงับ” นอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงคุณหมอกระต่ายซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญทางการแพทย์ โดยจะเปลี่ยนความสูญเสียในครั้งนี้ ให้เป็นการปลุกจิตสำนึกที่ดีในด้านวินัยการจราจร

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X