+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 มิ.ย. 2021

ทูตน้ำใจ พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล 2564 นสพ.ณัฐชนน วัตนะกุล (นน) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

นสพ.ณัฐชนน วัตนะกุล (นน) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

การศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จ.ชลบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงาน

– รองประธาน คณะกรรมการนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

– พิธีกร โครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2563

– Moderator of Student Engagement Webinar Looking beyond our borders : Exploring International medical programmes

– พิธีกร Unlock by MDCU ประจำปี พ.ศ. 2563

– พิธีกร ชมรมวิจัย สพจ. ประจำปี พ.ศ. 2563

“รู้สึกภูมิใจอย่างมากครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ผมมองว่าการเป็นทูตน้ำใจในโครงการเข็มวันอานันทมหิดลนี้เปรียบเหมือนการเป็นสะพานที่เชื่อมน้ำใจทุกคนเข้าหากัน เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น โดยโครงการนี้
จะนำเงินบริจาคที่ได้ไปมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ผู้ป่วยยากไร้พระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงการสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จึงนับเป็นเกียรติ
ของผมอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ผมจะตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และหวังว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของ “พวกเราทุกคน” ให้ดียิ่งขึ้นครับ”

#น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม #ANANDAY2021 #COVID19

07 (Poster) นน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X