+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 ก.พ. 2024

นิสิตแพทย์จุฬาฯ นำทีมนิสิตนักศึกษาแพทย์ สพท. จัดการแข่งขัน Smoke Solution Pitching Championship (SPITCH)

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน Smoke Solution Pitching Championship (SPITCH) รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมแก้ไข ปัญหาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยคัดเลือกนวัตกรรมจาก นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงคนรุ่นใหม่ผู้มีความสนใจ โดยกลุ่มผู้เข้าแข่งขันใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมีผู้สมัครทั่วประเทศ 414 คน จาก 154 ทีม คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 9 ทีม ในโอกาสนี้ นสพ.นันทิดา แก้วถาวร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานโครงการแข่งขัน Smoke Solution Pitching Championship (SPITCH) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแพทย์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ (CMICe) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ บทบาทของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแพทย์ ในการขับเคลื่อนสังคมปลอด บุหรี่ และคนยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงสังคม โดมี นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ร่วมมอบรางวัลในพิธีปิดแก่ผู้เข้าแข่งขัน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X