+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 มิ.ย. 2021

น้ำใจ…สร้างกุศล ‘คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช และคุณกรณ์ ณรงค์เดช’ เข็มวันอานันทมหิดล 2564

#น้ำใจสร้างกุศล

‘‘คุณศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช และคุณกรณ์ ณรงค์เดช’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2564

รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค … https://www.facebook.com/197570160285829/posts/4202622409780564/?sfnsn=mo

#น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม #ANANDAY2021 #COVID19

กรณ์ ณรงค์เดช

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X