+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

2 ส.ค. 2021

น้ำใจ…สร้างกุศล ‘คุณคนิ้ง วิทิตา สระศรีสม CGM48’ เข็มวันอานันทมหิดล 2564

น้ำใจสร้างกุศล

‘คุณคนิ้ง วิทิตา สระศรีสม CGM48’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2564

รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค …

https://www.facebook.com/197570160285829/posts/4202622409780564/?sfnsn=mo

#น้ำใจสร้างกุศล One Shot SAVES Lives หนึ่งเข็ม … เพื่ออีกเข็ม #ANANDAY2021 #COVID19

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X