+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 พ.ค. 2022

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565: 08.00 น.: ห้องประชุม ยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ในพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งกล่าวโอวาทในการก้าวสู่การเรียนชั้นคลินิก โดยมีนิสิตแพทย์เข้าร่วมพิธี จำนวน 280 คน

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X