+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

7 ก.พ. 2023

MDCU AT HOME 2022: JAZZ NIGHT

ขอเชิญ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมงาน MDCU AT HOME 2022 ในธีม JAZZ NIGHT 🎷✨

🗓 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 17.00 – 21.30 น.
📍 ณ โถงอาคารแพทยพัฒน์

AT HOME 2023 - JAZZNIGHT (Poster)

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X