+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 ส.ค. 2022

งานประชุมวิชาการประจำปี 2565 “Nursing in the Digital Edge”

📣 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 “Nursing in the Digital Edge”

🗓 ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565

📍 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

📌 สามารถลงทะเบียน กดได้ที่ลิงก์ 👉 https://chulalongkornhospital.go.th/nursing/conference/

📞 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน งานประชุมวิชาการพยาบาล โทร. 02 256 4000 ต่อ 60203 หรือ 60205

NurseAcademicConf_2022_A3

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X