+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562: 07.30 น.: ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิท...
Read More

ต้อนรับ … ศาสตราจารย์อาคันตุกะ

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่...
Read More

เคมีบำบัด(คีโม) คืออะไร การรักษาและการดูแลตัวเองผู้ป่วยมะเร็ง

เคมีบำบัด(คีโม) คืออะไร การรักษาและการดูแลตัวเองผู้ป่วยมะเร็ง #ยุทธการต้านมะเร็ง งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์...
Read More

MDCU Roadshow 2019: สาธิต มศว. ปทุมวัน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562: 12.30 น.: ห้องประชุม อาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
Read More

อัสสัมชัญอุบล ศึกษาดูงาน คณะแพทย์ จุฬาฯ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562: 09.30 น.: ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายณัฐวงศ์ สุขสวัสดิ์ พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ และ นายธงทอง ธงทอง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุ...
Read More

คณะแพทย์ จุฬาฯ และ อะเมริ-เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง สนับสนุนทุนวิจัย

คณะแพทย์ จุฬาฯ และ อะเมริ-เอเชีย เมด จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง สนับสนุนทุนวิจัย วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562: 16.45 น.: ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ....
Read More

วีดิทัศน์พิธีเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วีดิทัศน์ความงดงามแห่งการให้ เนื่องในพิธีเปิดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เดือนที่ ๔ หนึ่งกุศลเมตตา แต้มรุกขพารา ค่ายอาสาเติมป่าไทย กิจกรรม “สิบเดือนสิบกุศลเมตตา ถวายพระสยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ”

  ………… เดือนที่ ๔ หนึ่งกุศลเมตตา แต้มรุกขพารา ค่ายอาสาเติมป่าไทย ………… กิจกรรม “สิบเดือนสิบกุศลเมตตา ถวายพระสยามินทร์ราชามหาวชิราลงกรณ” กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ได้แก่ โครงการ “ปลูกต้นกล้า สร้างป่...
Read More

71 ปี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562: 09.00 น.: ชั้น 12 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ผู้ช...
Read More
X