+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

17 มี.ค. 2022

Preventing Alzheimer’s Disease ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลสมองเสื่อม (MDCU Podcast EP.10)

กับ รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญชโรจน์ หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังพร้อมกันได้ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคมนี้ 19.00 น. ที่ MDCU Podcast EP.10

#MDCUpodcast #MDCU

Spotify https://spoti.fi/3zOMB2V

Google Podcast https://bit.ly/3zxNgpa

Episode 10 Preventing Alzheimer's disease and how to deal with one

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X