+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 มี.ค. 2023

Research Day in Ophthalmology

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาจักษุวิทยา เข้าร่วมงาน Research Day in Ophthalmology

🗓️วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566
🕑เวลา 08.00 – 16.00 น.
📍ณ ห้องประชุมภาควิชาจักษุวิทยา (ห้อง 1608) อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Poster Research Day 2023 - EDIT

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X