+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

1 มี.ค. 2023

ปชส. แพทย์จุฬาฯ แสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 93 ปี

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566: 10.30 น.: อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นายเสฏฐ์ศุภณัฐ รัศมิทัต หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ พร้อมด้วย น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู้มีอุปการคุณ น.ส.ธนัสมณ พลศร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ไปร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 93 ปี โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

IMG_7249

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X