+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

9 มี.ค. 2023

การแถลงข่าวเปิดงาน “วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2023; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566: 10.00 น.: โถงชั้น M  อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดงาน “วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2023; Sleep is Essential for Health การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพแข็งแรง โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการ และคลินิกให้คำแนะนำแก่ผู้มีปัญหาการนอน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการนอนหลับ และแนะนำการนอนที่ถูกวิธี

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรมจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวันสุขภาพ แข็งแรง: Sleep is Essential for Health เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยเงียบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับแล้วไม่มีคุณภาพ การนอนหลับที่ดีจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเป็นอย่างมาก อาทิ ช่วยให้ระบบการทำงานของอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อน ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย สารเคมีในร่างกายให้เกิดสมดุลที่เป็นปกติ ที่สำคัญช่วยจัดระเบียบความจำให้เป็นระบบได้อีกด้วย

ซึ่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังมุ่งเน้นให้บริการดูแลรักษาโรคจากการนอนหลับอย่างตรงจุด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากศูนย์นิทราเวชฯ มีบริการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคจากการนอนทุกประเภท ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมการรักษาที่ทันสมัย สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ด้าน รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กิจกรรม “วันนอนหลับโลก” หรือ “The World Sleep Day” จะตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกๆ ปี เป็นกิจกรรมที่คณะผู้จัดงานจากทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของ “การนอนหลับ”

การนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ อาการผิดปกติจากการนอน อาจส่งผลกระทบถึงการทำงาน การตอบสนองต่างๆ การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย อีกทั้งยังส่งผลถึงด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ดังนั้น ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนอน

สำหรับวันนอนหลับโลกในปีนี้ ศูนย์นิทราเวชฯ เปิดให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น M อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการนอน การจัดแสดงวิดีทัศน์บอกเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรคจากการนอนหลับแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น การจัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญออกตรวจพร้อมให้คำปรึกษากับผู้มีปัญหาเรื่องของการนอน และเสวนาให้ความรู้ เปิดให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมโยคะฝึกลมหายใจ และออกกำลังกายเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดำเนินงานให้บริการรักษาผู้มีปัญหาการนอนหลับทุกรูปแบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันพบว่า ผู้ที่มีปัญหาจากการนอนหลับ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การนอนกรน การมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การนอนไม่หลับ หรือหลับยาก ส่งผลทำให้มีจำนวนผู้เข้ามารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเช่นกัน จนทำให้คิวเข้ารับการตรวจ Sleep Test ที่ศูนย์นิทราเวชฯ มีจำนวนมากและรอคิวค่อนข้างนาน จึงทำให้เกิดโครงการร่วมกับโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา เพื่อส่งต่อผู้เข้ารับบริการไปรับการตรวจ Sleep Test ซึ่งทางศูนย์นิทราเวชฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา ซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการเข้ารับบริการที่ศูนย์นิทราเวชฯ โดยตรง

ผู้ที่สนใจสามารถนัดพบแพทย์เพื่อปรึกษาก่อนตรวจ Sleep Test ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารนวัตบริบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-16.00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 649 4037 หรือ Line Official ศูนย์นิทราเวช Line ID: @392mkjrr

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X